Zorgverzekering

Score+9920

Zoals u wellicht weet is een zorgverzekering in Nederland verplicht. Dus indien u in Nederland woont of in Nederland loonbelasting betaald is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Het is in Nederland verplicht om minimaal een basispakket af te nemen bij een zorgverzekeraar. Deze verzekeraar is vervolgens verplicht om u te accepteren voor het basispakket ongeacht uw leeftijd, geslacht of gezondheidstoestand. Dit basispakket wordt wettelijk vastgesteld en bevat de zorg die de overheid noodzakelijk acht voor zijn burgers.

Een zorgverzekering in Nederland is dus verplicht, maar het staat niet vast bij welke zorgverzekeraar u deze verzekering moet afsluiten. Daarnaast zijn er ook nog enkele andere keuzemogelijkheden bij het afsluiten van een zorgverzekering. Zo kunt bijvoorbeeld een eigen risico nemen variërend tot 0 euro tot 500 euro per maand en kunt u zelf bepalen of u een natura verzekering wilt of een restitutie verzekering. Daarnaast is het ook nog mogelijk om eventueel een aanvullende verzekering te nemen.

Indien gewenst, is het mogelijk om een aanvullende verzekering af te sluiten. Er zijn voor bijna alle kosten in de zorgverzekering wel aanvullende verzekering af te sluiten zoals een extra tandartsverzekering, een extra fysiotherapeutverzekering of een extra psychologismeverzekering. Echter is de zorgverzekeraar niet verplicht om u te accepteren als klant, enkele redenen om u als klant te weigeren kunnen bijvoorbeeld uw leeftijd of uw gezondheidstoestand zijn.

De premie voor de verschillende verzekeringen kunnen verschillen per zorgverzekeraar en per zorgverzekering. Iedereen vanaf 18 jaar is verplicht om deze premie te betalen, kinderen onder de 18 jaar hoeven echter geen premie te betalen. Daarnaast is iedereen verplicht om, naast hun premie die betaald wordt aan de zorgverzekeraar, een bijdrage te betalen aan de overheid voor de zorg in Nederland. Deze bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen, des te hoger uw inkomen, des te hoger uw bijdrage. Deze bijdrage wordt meestal automatisch ingehouden op uw loon of uitkering, als u echter niet in loondienst bent ontvangt u automatisch een voorlopige aanslag van de Belastingdienst.

Omdat er veel verschillende zorgverzekeringen zijn is het ook mogelijk om over te stappen naar een andere zorgverzekering. Echter dient u dan wel uw huidige verzekering voor 1 januari op te zeggen en voor 1 februari van het nieuwe jaar uw nieuwe verzekering te hebben afgesloten. Zoals u dus ziet is het dus maar mogelijk om 1x per jaar van zorgverzekeraar te wisselen.

Omdat de zorgverzekering een zware last kan zijn voor mensen met een middelbaar tot laag inkomen, geeft de overheid ook zorgtoeslag. Deze zorgtoeslag is een tegemoetkoming van de overheid om ervoor te zorgen dat de lagere tot middelbare inkomens in staat zijn om de kosten voor de ziektekosten te betalen. De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en eventueel ook van het inkomen van uw partner. Naarmate u inkomen hoger is ontvangt u minder zorgtoeslag en boven een bepaald inkomen ontvangt u helemaal geen zorgtoeslag.