Zeg kabinet, nog even over die AOW-leeftijd

Score0

Nu ook de economen van het Centraal Planbureau het zeggen, is er eigenlijk geen houden meer aan: de AOW-leeftijd gaat wel erg hard en snel omhoog. Dat is fijn voor de overheidsfinanciën, maar is het ook houdbaar, vraagt het CPB zich in een donderdag verschenen notitie af.

Wat is er aan de hand? In 2021 krijgen mensen op 67-jarige leeftijd hun staatspensioen AOW. Vanaf 2021 wordt de leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Langer leven betekent automatisch langer werken. Als de levensverwachting fors stijgt en de arbeidsmarkt verder flexibiliseert, „kan de verzekering tegen de oude dag en arbeidsongeschiktheid schraal blijken”, schrijft het CPB. Want niet iedereen houdt dat steeds langere werken vol.

Dat is een probleem voor met name de weinig verdienende ouderen van dit moment die zich daar nauwelijks op hebben kunnen voorbereiden. Zij hebben vaak een slechtere gezondheid en zwaardere beroepen. Maar het is ook een probleem in de toekomst voor degenen die het ondanks…

Lees het hele bericht