voer CO2-belasting van 50 euro in voor de industrie

Score0

© ANP
Bedrijven zullen moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot.

Het huidige ontwerp-klimaatakkoord zal tot nodeloos hoge kosten leiden. Daarom bepleiten 70 economen (waaronder 60 hoogleraren) dat beter kan worden gekozen voor een CO2-belasting van 50 euro per ton.

In 2030 moet de CO2-uitstoot van de Nederlandse economie met 49 procent worden teruggedrongen, staat in het klimaatakkoord. Een ambitieus plan, maar het voorgestelde klimaatakkoord zal er volgens de ondertekenaars niet voor zorgen dat Nederland die doelstelling haalt.

Het pleidooi van de economen is een reactie op…

Lees het hele bericht