Vacatures

Score+24203

Een vacature is een onvervulde arbeidsplaats op de arbeidsmarkt, binnen een bedrijf, een organisatie of een overheidsdienst die open staat voor werkzoekenden.

Vacatures verschijnen als advertenties in bijvoorbeeld kranten, tijdschriften, personeels- en vakbladen, in de etalages bij uitzendkantoren en op internet. Met de toename van de werkloosheid in Europa vanaf de jaren zeventig van de 20e eeuw zijn voor vacatures aparte secties of bijgevoegde katernen ontstaan. Met de komst van het internet einde de jaren ’90 zijn er ook talrijke vacaturesites in het leven geroepen.

Wanneer een vacature wordt vervuld, wordt ze als een (tijdelijke) betrekking tot de werkgelegenheid gerekend door bureaus voor nationale statistiek.

Vooraleer een vacature verschijnt, wordt doorgaans door de organisatie waarbinnen de vacature is ontstaan, nagegaan of de leemte intern kan worden ingevuld.