UItkering

Score+27971

U weet dat u binnenkort werkloos bent. Of er is een risico dat u wordt ontslagen. Leven met onzekerheid over uw werk is vaak een spannende periode. Het is belangrijk dat u weet waar u rekening mee moet houden als u misschien werkloos wordt. Als u zich nu goed voorbereidt, dan weet u wat u straks kunt doen.

Het is heel vervelend als u uw baan verliest. Of als u tijdelijk minder werk heeft. Dat heeft ook direct gevolgen voor uw inkomen. U kunt dan een WW-uitkering aanvragen. Uw WW-uitkering is uw tijdelijke inkomen terwijl u een nieuwe baan zoekt.

  1. U kunt een WW-uitkering krijgen als u aan de volgende voorwaarden voldoet: 
  2. U bent verzekerd voor werkloosheid. Dit is meestal zo als u bij een werkgever in dienst bent of was. Als u 65 jaar of ouder bent, bent u niet meer verzekerd.
  3. U verliest 5 uur of meer van uw arbeidsuren per week en u heeft geen recht op loon over die uren. Dus ook als u een deel van uw baan kwijtraakt kunt u een WW-uitkering aanvragen. Werkte u gemiddeld minder dan 10 uur per week? Dan bent u werkloos als u minimaal de helft van dit aantal uren en het loon over die uren kwijtraakt. Overuren of tijdelijk extra gewerkte uren tellen meestal niet mee.
  4. U bent direct beschikbaar voor betaald werk. Maak dus bijvoorbeeld geen afspraken voor onbetaalde activiteiten, als u daardoor niet direct aan een nieuwe baan zou kunnen beginnen.
  5. U heeft in de periode vóór uw werkloosheid 26 van de 36 weken gewerkt (kijk ook op Hoe lang kan ik een uitkering krijgen). Voor musici en artiesten is het soms genoeg als zij in in de laatste 39 weken 16 weken hebben gewerkt. U bent niet door uw eigen schuld werkloos geworden. 
  6. Als u door uw eigen schuld werkloos bent geworden krijgt u mogelijk geen WW-uitkering. Kijk ook op Ik neem zelf ontslag en Ontslag op staande voet.

Wekeneis
Heeft u in 26 van de 36 weken gewerkt voordat u werkloos werd? Dan voldoet u aan de wekeneis. U krijgt een basisuitkering van 3 maanden. Het maakt niet uit hoeveel uur u per week werkte in die 26 weken.