Stages

Score+14212

Een stage is het langsgaan bij een bedrijf of instelling en een werkervaring opdoen. Dit is een middel wat scholen gebruiken om de theorie die de leerlingen geleerd hebben in praktijk te brengen. Op het MBO moeten de studenten verplicht stage lopen om zo meer inzicht op hun misschien wel toekomstige beroepen te krijgen. Niet alleen lopen de studenten rond in het gebouw en observeren ze, maar ze moeten een taak of een functie binnen het bedrijf waar ze stage lopen verrichten.

Zo kunnen de studenten alles wat ze geleerd hebben in praktijk brengen. Ook werklozen kunnen een stage volgen, met het doel om werkervaring op te doen, zodat ze zo snel mogelijk weer aan de slag kunnen. Een stage wordt ook wel beroepspraktijkvorming genoemd.

Er zijn vele soorten stages in Nederland. De snuffelstage is een stage die zich richt op het informeren van de student over het bedrijf, maar is niet direct gericht op het verkrijgen van beroepsbekwaamheden. De snuffelstage richt zich eerder met het kennis laten maken met bepaalde elementen van beroepen, zodat de student beter kan nadenken over wat hij of zij wilt gaan studeren. De student zal ook meer over collegialiteit te weten komen. Een snuffelstage wordt meestal uitgevoerd door het secundaire onderwijs, oftewel door middelbare scholen.

Een werkstage is een stage opgericht voor werklozen waarbij de werkloze, met behoud van zijn of haar uitkering, werkervaring opdoet bij een bedrijf om zo weer zo snel mogelijk aan de slag te kunnen. Meestal zorgt een re-integratie bureau, een bureau die werklozen weer aan het werk zet, dat er een stageplek voor de werkzoekende gevonden wordt. Het kost geen geld voor de werkloze om stage te lopen, maar de werkloze krijgt ook geen salaris. Deze procedure duurt ongeveer 3 tot 6 maanden.