Sollicitatie e-mail

Score+1500

* Vermijd dat je je in je sollicitatie e-mail zo goed en uitvoerig mogelijk verkoopt. Zo’n ego-reclamefolder roept weerstand op. Hoe geschikt je ook bent, een uitnodiging kun je waarschijnlijk vergeten
* Een korte en zakelijk toelichting als bijsluiter van je CV, waarbij je jezelf als het ware uitnodigt voor een gesprek, is voldoende.
* Eindig je e-mail niet dat je hoopt dat de recruiter reageert. Dat is bedelen. Schrijf dat je vertrouwen hebt dat je kwaliteiten aansluiten bij zijn eisen. Tot slot merk je op dat je een mondeling toelichting wilt geven op je achtergrond en motivatie.
* Het belangrijkste is dat de e-mail zelfvertrouwen uitstraalt. Net als in de verkoop, heeft het geloof in het eigen product aantrekkingskracht op de ‘tegenpartij’ 
* Zorg dat er een heldere overtuigingskracht uit je e-mail spreekt. Daarmee verhoog je je kans op een gesprek {mosloadposition advert9}* Deel je e-mail in alinea’s in van drie of vier zinnen 
* Schrijf in de ik-vorm en spreek de lezer (de recruiter) rechtstreeks met u of je aan. Dat maakt je brief persoonlijk. Vermijd het begrip ‘men’
* Val met de deur in huis en begin nooit met een open deur (‘Internet groeit stormachtig’)
* Stijl- en spellingsfouten zijn uit den boze.

Tip: lees je tekst woord voor woord van achteren naar voren – dé manier om tikfouten te achterhalen.

Zinnen
* Vermijd zinsconstructies met veel werkwoorden (‘ik zou hebben gedaan’). Een zin heeft in principe één werkwoord: de persoonsvorm (‘Ik doe’). 
* Gebruik zo min mogelijk de lijdende vorm (worden-door-voltooid deelwoord) 
* Zinnen zijn hooguit twee regels lang en hebben hoogstens één bijzin. Wissel zo veel mogelijk lange en korte zinnen af 
* Laat voegwoorden als: nog, dus, ook, eens, toch, nu, al, zelfs, natuurlijk, namelijk, weer etc. achterwege. Net als bijvoeglijke naamwoorden maken ze een tekst ‘wollig’