Inboedelverzekering

Score+32604

Een inboedelverzekering is een verzekering waarmee u uzelf verzekerd tegen schade aan de inboedel. Als uw huis bijvoorbeeld getroffen wordt door een brand of een storm kan er behoorlijk veel schade ontstaan aan uw inboedel. Daarom is het handig om u zich hiertegen te verzekeren. Ook bij diefstal krijgt u met deze verzekering een deel van uw geld terug. De inboedelverzekering dekt echter alleen inboedel in uw huis, als dus op straat uw fototoestel gestolen wordt, wordt deze schade niet vergoed.

De waarde van uw inboedel wordt meestal bepaald aan de hand een test, de zogenaamde inboedelwaardemeter. Dit is een vragenlijst die u moet invullen en aan de hand van deze vragenlijst wordt dan de waarde van uw inboedel geschat.

Er zijn verschillende soorten inboedel verzekering, de meeste zijn echter varianten van 1 van de vijf basisverzekeringen. Zo kunt u zich bijvoorbeeld alleen verzekeren tegen brandschade, waar u alleen verzekerd bent door de schade die veroorzaakt wordt door de brand en de daar bijhorende rook. Deze verzekering dekt echter ook de onkosten indien er sprake is van een explosie of van blikseminslag. Ook kunt u zich verzekeren tegen zowel brandschade als inbraakschade, dit is 1 van de meest gangbare verzekeringen omdat het merendeel van de schade veroorzaakt wordt door brand of inbraak.

Er bestaan echter ook uitgebreidere inboedelverzekeringen die bijvoorbeeld ook dekking bieden tegen vandalisme, aanrijden en aanvaring, omvallen van bomen, waterschade door een bijvoorbeeld een lekkend waterbed en storm. Daarnaast bestaat ook de zogenaamde extra uitgebreide inboedelverzekering, deze verzekering biedt ook dekking tegen schroei of smeltschade, schade die via de openbare weg binnenstroomt, schade aan voedsel in de koelkast of diepvries bij een stroomstoring en hak en breekwerk dat verricht moet worden om een defect in de waterleiding op te lossen.

Als u totaal geen risico wilt nemen met de verzekering van de inboedel, kunt u het beste een all risk inboedelverzekering afsluiten. Deze verzekering biedt dekking tegen iedere vorm van onverwachte schade. Zo biedt deze verzekering dekking aan schade veroorzaakt door overstromingen, aardbevingen, oorlogsgeweld en atoomreacties. De dekking van de verschillende vormen van inboedelverzekeringen kunnen echter verschillen per aanbieder, kijk daarom eerst goed na de voorwaarden van de verzekeraar voordat u een verzekering afsluit.

Elk huis heeft natuurlijk een andere inboedel en deze inboedel heeft dan ook elk een andere waarde, maar de premie voor de inboedelverzekering wordt veelal vastgesteld aan de hand van uw postcode, adres of type woning. Dit komt omdat de verzekeraar natuurlijk niet de tijd heeft om de precieze waarde van elke inboedel vast te stellen.

Zoals u gemerkt heeft, zijn er veel verschillende inboedelverzekeringen beschikbaar. Daarom is het handig om kritisch te kijken naar de waarde van uw inboedel voordat u uw keuze maakt voor een bepaalde verzekering. Let er ook op dat de verzekering meestal voor maximaal een paar duizend euro aan schade dekking biedt. Als u dus bijvoorbeeld kostbaarheden zoals antiek, kunst of audiovisuele apparaaturen bezit doet u er verstandig aan om een uw inboedelverzekering aan te vullen met een kostbaarhedenverzekering zodat ook deze waardevolle objecten verzekerd zijn.