Grootverbruikers Gronings gas: brief Wiebes intimideert

Score0

Grote industriële afnemers van Gronings gas voelen zich geïntimideerd door een brief van minister Eric Wiebes (Economische Zaken, VVD) waarin op dringende wijze hun medewerking wordt gevraagd om vóór 2022 op duurzame energie of op ander (hoogcalorisch) gas over te stappen. Voor die ombouw zijn in de meeste gevallen grote investeringen nodig. Het hoogcalorische gas is afkomstig uit Noorwegen, Rusland of kleine Nederlandse velden buiten Groningen.

„Het is een straffe brief”, zegt Hans Grünfeld die als directeur van VEMW de energie-intensieve industrie vertegenwoordigt. „In 2013 heeft het ministerie van Economische Zaken zelf nog onderzoek gedaan naar een mogelijke ombouw naar ander gas. Toen werd geconcludeerd dat ombouw in de jaren twintig zelfs al een enorme uitdaging zou zijn. Sinds die tijd is er volgens mij niets gebeurd en nu moet de ombouw opeens in vier jaar.”

De minister zei vorige week zelf al in de Tweede Kamer dat hij „een vrij straf gestelde brief”…

Lees het hele bericht