‘Fouten erftaks kosten schatkist 100 miljoen’

Score0

© Aangeboden door Sanoma Digital The Netherlands BV


Volgens de vereniging van erfrechtnotarissen EPN schieten de Belastingdienst en de griffies van rechtbanken tekort bij de toepassing van het erfrecht in Nederland. Daardoor loopt de schatkist jaarlijks ten minste 100 miljoen euro mis.

Volgens de notarissen is sprake van een gebrek aan kennis van het erfrecht bij veel belastingambtenaren. Ook wijst EPN op een tekort aan personeel. De notarissen zien veel fout gaan bij het opleggen van de aanslagen voor de erfbelasting en inning van inkomstenbelasting bij nalatenschappen.

Nu…

Lees het hele bericht