Een tijdbom onder een tevreden land

Score0

Goed nieuws van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP): er is kennelijk een groot verschil tussen de echokamers van de sociale media en de feitelijke situatie op de grond. Hoezeer de toon van het debat ook anders suggereert, Nederlanders zijn zeer tevreden. We wijken eigenlijk niet veel af van hoe we een kwart eeuw geleden over veel maatschappelijke zaken dachten. Maar wat dieper in het rapport van het SCP dat maandag werd gepubliceerd, is toch een onderschat maatschappelijk probleem te vinden. De inkomensontwikkeling in Nederland is namelijk vrij beroerd.

Tussen 1995 en 2017 steeg het volume van het bruto binnenlands product (dat goeddeels gelijke tred houdt met het nationaal inkomen) met zo’n 30 procent. Het SCP zet daar het netto beschikbaar inkomen per ‘equivalent huishouden’ tegenover, gecorrigeerd voor inflatie. Met die ‘equivalent’ wordt de verandering van het aantal huishoudens, vooral door de toename van het aantal alleenstaanden, gecorrigeerd.

Wat…

Lees het hele bericht