Curriculum Vitae

Score+628

Curriculum Vitae (CV) is de Latijnse benaming voor ‘levensloop’. Je CV is een logboek van je maatschappelijke leven. Puntsgewijs, systematisch en overzichtelijk beschrijf je je persoonlijkheid, capaciteiten, personalia, opleidingen en werkervaring. Daarmee is het zowel voor jou als voor werkgevers hét document op weg naar een nieuwe baan.

Als je het goed doet, is je CV dynamisch. Iedere cursus en ervaring vermeld je – hoe onbelangrijk het ook lijkt. Anno nu is het bovendien van belang je persoonlijkheid te beschrijven. Wat zijn je IQ en sterke eigenschappen? Veel werkgevers werven tegenwoordig meer op persoonlijkheid dan op kennis en kunde.

Bij iedere fase in je loopbaan hoort een ander type CV. Eén ding hebben ze gemeen: ze moeten duidelijk, informatief en overzichtelijk zijn. Hieronder vind je beschrijvingen hoe je een CV maakt en voorbeelden.

Hoe maak je een CV?
Je CV is geen standaarddocument. Pas de inhoud aan de gevraagde vacature aan. Let op de eisen die in de advertentie worden gesteld. Speel erop in, maar overdrijf niet.

Als je besluit je CV online te versturen, informeer dan eerst in welk formaat en in welk bestand ze je CV willen ontvangen.

Overbodig op te merken, maar toch: zorg voor een verzorgd geheel. Geen type- of spelfouten en draai of schrijf ieder CV opnieuw uit. Maak het, als het even kan, niet langer dan twee kantjes. Prettigst voor een recruiter is één A4’tje.

Algemeen
Wees beknopt, duidelijk, helder en direct. Noem alleen opleidingen, cursussen, softwarekennis, hobby’s, referenties etc. die relevant zijn Werk naar het verleden toe. Vermeld eerst je laatst genoten opleiding, huidige baan etc. Zorg dat je geen ‘gaten’ hebt of verklaar ze: wereldreis, persoonlijke omstandigheden etc. Benadruk zoveel mogelijk je sterke kanten. Presenteer jezelf op een positieve manier, maar overdrijf niet

Personalia
Vermeld in ieder geval je:
* naam
* adres
* woonplaats
* telefoonnummer(s)

Geef zoveel mogelijk nummers waar je te bereiken bent: privé, mobiel, e-mail, fax etc.
* nationaliteit
* burgerlijke staat
* geslacht
* rijbewijs
* kinderen

Noem wat jij het vermelden waard vindt of wat relevant is met betrekking tot de vacature.

Persoonlijkheid
Onmisbaar in een moderne CV is een korte beschrijving van je persoonlijkheid. Wat zijn je talenten en je sterke eigenschappen? Ben je een teamworker of ‘Einzelganger’? Daarvoor kun je afgaan op zelfkennis en oordelen van anderen over jou.

Het is professioneler de resultaten van gerenommeerde (assessment)tests in je CV te melden. Je doelen, vaardigheden, stijlpersoonlijkheid, je omgangsvormen en -normen en je persoonlijkheid. Tegenwoordig is EQ (Emotionele Intelligentie) het toverwoord. Internet staat bol van de tests; het is lastig na te gaan of je te maken hebt met een goede of een slechte. Wees daarom voorzichtig met de resultaten; ga niet te snel voor jezelf juichen.

Opleidingen
Geef bij je opleidingen aan of je je diploma’s hebt gehaald hebt en in welk jaar. Geef eventueel ook een beknopt overzicht van je:
* vakkenpakket
* afstudeeronderwerp
* studierichting
* specialisaties

Bij een hogere opleiding wordt het vermelden van je atheneum, havo of mavo minder relevant. Onder stagevermeldingen geef je een korte indicatie van je werkzaamheden of het project waaraan je hebt meegewerkt.

 

{mosloadposition advert9}Werkervaring
Wees creatief. Heb je bij verschillende bedrijven een zelfde of soortgelijke functie vervuld, beschrijf dan niet continu dezelfde taken.

Vermeld: * naam en plaatsnaam van het bedrijf
* corebusiness
* jouw functie en activiteiten
* relevante resultaten
* nevenwerkzaamheden

Na een aantal jaren werkervaring worden je stages minder interessant. Wees daar beknopt in, tenzij de stages perfect aansluiten op de vacature.

Overig
Onder ‘overige’ noem je nevenactiviteiten zoals: * vrijwilligerswerk * commissies * besturen * studentenverenigingen * hobby’s * sport * reizen

Belangrijk om te vermelden, want werkgevers hechten hier steeds meer belang aan. Inderdaad, dat geeft ze clues over je persoonlijkheid.

Talenkennis
Geef een kort overzicht, waarbij je aangeeft of je slecht/goed/uitstekend bent in woord, geschrift en uitspraak.

Referenties
Weinig recruiters bellen daadwerkelijk je referenties op, maar vermeld ze toch. Je weet nooit waar het goed voor is.