‘Corporaties moeten investeren in huurverlaging’

Score0

Woningcorporaties verdienen te veel aan huurwoningen en investeren te weinig van hun inkomsten in huurverlagingen. Dat stelt huurdersvereniging de Woonbond donderdag, die berekende dat bijna een kwart van de huuropbrengsten (23 procent) voor de corporaties onder aan de streep overblijft. Het gaat dan om inkomsten minus uitgaven aan renovatie, onderhoud en personeel.

Per huurwoning maken corporaties jaarlijks 1.500 euro ‘winst’, aldus de Woonbond. De verhuurdersvereniging voerde het onderzoek voor het eerst uit, op basis van verantwoordingsinformatie (dVi) uit 2015 en 2016 die corporaties jaarlijks aan moeten leveren. De waardevermeerdering van het vastgoed door stijgende huizenprijzen zijn niet in het onderzoek meegenomen.

Volgens de belangenorganisatie zijn de huren de afgelopen jaren dusdanig gestegen dat er geen sprake meer is van een “normaal huurniveau”. “Wij vinden dat er te weinig geïnvesteerd wordt in huurverlagingen,” zegt woordvoerder Marcel Trip van…

Lees het hele bericht