User Posts: alexandahh1977

Als u een bedrijf heeft gevonden en daar wilt werken, dan moet u solliciteren. Solliciteren is het contact zoeken met een werkgever. Het doel van solliciteren is het presenteren ...

De tijd dat u voor solliciteren de deur uit moest is min of meer verleden tijd. Waarom min of meer? Wel, het mag dan wel mogelijk zijn om het sollicatieproces deels via het ...

Misschien komt u net van school of wie weet heeft u wel reeds gewerkt maar bent u door omstandigheden zonder werk komen te zitten. In dat geval zult u er rekening mee moeten ...

Alle subsidies in dit artikel opnoemen is nagenoeg onmogelijk. Er zijn natuurlijk nog veel meer subsidies buiten bovenstaande. Denk maar eens aan subsidies op vlak van energie, ...

Het is voor literaire uitgevers in Nederland mogelijk om een subsidie aan te vragen voor het uitgeven van een bepaald boek of magazine welke van letterkundig en / of cultureel ...

Nog een bekend vorm van subsidie zijn de subsidies die gegeven worden voor stedenbouw. Daarbij onderscheiden we drie mogelijke subsidievormen. Als eerste is er ook hier de ...

Een bijzonder bekende subsidie is de zogenaamde projectsubsidie. Deze subsidie wordt verkregen wanneer u een project op heeft gericht waarbij nood is aan een beetje extra ...

Subsidies kunnen op verschillende niveaus verstrekt worden. Er zijn bijvoorbeeld subsidies die door Europa worden toegekend, maar ook die afhankelijk zijn van de provincie waarin ...

We leven in een wereld die nooit meer stil staat. De klok rond wordt er druk gewerkt aan verschillende projecten en nieuwe technieken die het dagelijkse leven zoals we het vandaag ...

U weet zonder enige twijfel dat niet alle subsidies meer op nationaal niveau worden toegekend. Verschillende subsidies worden toegekend aan de provincie of zelfs aan de regio ...

Het al dan niet toegekend krijgen van een bepaalde subsidie is niet langer louter en alleen een nationale kwestie, maar kan door de overheid worden uitbesteed aan de provincie. ...

De werking van een subsidie is in principe vrij eenvoudig. Een subsidie heeft namelijk steeds als doel om een eventueel tekort op te kunnen vangen met als doel om de werking van ...

Alle verschillende subsidies in dit artikel beschrijven is niet mogelijk, maar we zetten ze wel graag nog even voor u op een rijtje. Er zijn subsidies beschikbaar voor ...

Meteen aansluitend op bovenstaand stukje gaan we even dieper in op de te krijgen subsidies wanneer u gaat verbouwen en/ of renoveren. Deze subsidie wordt in principe verkregen ...

De groene subsidies hangen in zekere zin min of meer samen, maar zijn toch individueel verkrijgbaar. In eerste instantie wordt de subsidie energielabel toegekend aan mensen die ...

De tijd dat we bij een groene subsidie spraken over één enkele subsidie is voorgoed verleden tijd. Vandaag de dag zijn er in Nederland zoveel “groene” projecten in omloop dat ook ...

Het zogenaamde (en omstreden) Cohesiefonds kunnen we zien als een subsidie die vanuit Europa wordt gegeven aan lidstaten die het op financieel vlak wat moeilijker hebben. Het doel ...

Verschillende subsidies worden niet door de overheid van een bepaald land toegekend, maar zijn op Europees gebied geregeld. Dit wil eveneens zeggen dat het geld voor het toekennen ...

Op de koop toe bestaan er ook nog eens verschillende vormen van aanbestedingen waarbij bij iedere vorm aparte voorwaarden op van toepassing zijn. In eerste instantie is er de ...

Het kan voorkomen dat een aanbesteding niet door een bedrijf wordt uitgeschreven, maar de overheid. In dat geval kan het al dan niet kunnen deelnemen aan de aanbesteding gebonden ...

Wanneer u aan het hoofd staat van een eigen bedrijf is het niet steeds zo vanzelfsprekend om voldoende werk binnen te halen zodat u en/ of uw werknemers niet met hun vingers ...

Browsing All Comments By: alexandahh1977