Arbeidsongeschiktheid verzekering

Score+27843

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die een bepaald bedrag uitkeert als u getroffen wordt door een ongeval of door een ziekte. Deze verzekering keert echter meestal alleen maar uit tot een leeftijd van maximaal 65 jaar omdat dit veelal de leeftijd is dat de meeste mensen hun pensioen bereiken. Echter zijn de meeste werknemers via hun werk automatisch verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Zelfstandige ondernemers, directeuren of grootaandeelhouders zijn echter niet in vaste loondienst en kunnen hierdoor geen aanspraak maken op een uitkering van een werknemersverzekering. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering is daarom ook specifiek voor deze doelgroep opgezet.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering keert iedere dag een van te voren afgesproken bedrag uit als u arbeidsongeschikt bent. U bent redelijk vrij om de voorwaarden van de verzekering te bepalen, hou er echter wel mee dat de voorwaarden die u stelt wel uw maandelijkse premie bepalen. In het algemeen keert een verzekeraar maximaal 80% van uw gemiddelde inkomen uit. Raakt u echter gedeeltelijk arbeidsongeschikt, dan krijgt u in de meeste gevallen een gedeeltelijke uitkering volgens de van te voren vast gelegde uitkering. Deze vorm van verzekering kent geen echt eigen risico maar wel een soort van eigen risico periode. Dit is de periode die door de verzekering beschouwd als wachttijd voordat de verzekering daadwerkelijk uitkeert. Uiteraard is de wachttijd deze periode meestal niet al te lang, maar het kost altijd enige tijd om de juiste dokterpapieren te krijgen en voordat de administratie van de verzekering alles verwerkt heeft.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering is er ook voor mensen bij wie het niet lukt om een reguliere arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten omdat ze last hebben van medische problemen. Deze mensen kunnen vaak wel een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten maar zullen echter in de meeste gevallen wel extra premie moeten betalen omdat de kans dat ze daadwerkelijk arbeidsongeschikt raken relatief groot is.

Voor de meeste mensen zijn op de reguliere markt voldoende mogelijkheden om een goede verzekering af te sluiten. Mocht dit echter niet lukken op basis van bijvoorbeeld medische gronden, dan is er door de verzekeraars een zogenaamde vangnet verzekering opgericht. Deze zogenaamde vangnet verzekering is een verzekering die per 1 november 2008 vernieuwd is. Deze verzekering is vernieuwd op verzoek van de overheid en organisaties van zelfstandigen omdat deze verzekering niet aan hun eisen voldeed. De vangnet verzekering is bedoel voor moeilijk verzekerbare risico’s. Dit zijn veelal zelfstandigen die geweigerd worden voor een reguliere verzekering of die alleen een verzekering kunnen afsluiten met absurd hoge premies.

Al met al is er wordt een arbeidsongeschiktheidsverzekering in de meeste gevallen aangeboden door de werkgever. Als u echter geen werkgever heeft, bent u zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, de meeste verzekeraars hebben een aparte verzekering beschikbaar voor startende ondernemers. Deze verzekering biedt dekking tegen de meest noodzakelijke dingen tegen een geringe premie. Mocht de onderneming echter goed lopen kunt u naar verloop van tijd besluiten om toch over te stappen naar een verzekering met iets betere voorwaarden. Echter ook als u op bijvoorbeeld medische problemen heeft kan het handig zijn om zelf te proberen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Mocht dit echter niet lukken, dan kunt u altijd nog een zogenaamde vangnet verzekering afsluiten.